Metafora Corpului - Raport stiintific

CNCSIS-UEFISCSU, no. 215 / 5.10.2011, PN-II-ID-PCE-2011-3-0730

Corpul ca reprezentare metaforică a comunităţii politice şi etnice româneşti (secolele XV-XX)

Acest proiect este finanțat de UEFISCDI, 215 / 5.10.2011, PN-II-ID-PCE-2011-3-0730

Cercetarea are ca obiect de studiu expresiile succesive, deopotrivă explicite și implicite, textuale, iconografice și ideologice ale comparației dintre corpul omenesc și organizarea societății românești. Se urmăreşte interpretarea contextualizată a sensului concret-istoric al acestor ocurențe și semnificațiile reprezentărilor evocate de ele pentru evoluția organizării politice și sociale din Evul Mediu până la finele secolului XX.

Pe parcursul reconstituirii se vor avea în vedere realităţile istorice și culturale ale lumii bizantine, respectiv post-bizantine, și cele specifice Europei Centrale și de Est. În felul acesta ne propunem să oferim o perspectivă inedită asupra trecutul românesc, prin redarea diacronică a modului în care a fost imaginată comunitatea politică și etnică. Sub raportul abordării, caracterul inovator al acestui studiu, aparţinând domeniului istoriei reprezentărilor politice şi etnice, el însuşi de mare actualitate, derivă atât din focalizarea analizei spre domeniul antropologiei, cât şi prin prisma metodologiei cercetării, care combină studiile de caz cu explorările de factura compatismului cultural şi artistic.

Obiectivele specifice ale cercetării noastre pot fi sistematizate având în vedere modul în care acestea se intercondiţionează reciproc, marcând diferite etape ale studiului:

  • Cel dintâi obiectiv priveşte evidențierea ipostazelor reprezentării metaforice prin corp a comunității politice românești din Evul Mediu până în secolul XX. Prin implementarea acestui obiectiv se va realiza pentru prima dată un inventar complet al ocurenţelor metaforei corporale, menit să constituie substanţa unei baze de date care se va afla la dispoziţia cercetătorilor angrenaţi în proiect.
  • Organizarea informaţiilor prinvind semnificaţiile simbolice asociate trupului va permite interpretarea tuturor acestor ipostaze în contextul lor istoric, astfel încât se va putea reconstitui modul specific în care metafora corporală a servit la ilustrarea organizării sociale şi politice. Prin îndeplinirea acestui obiectiv se va realiza un progres semnificativ în ceea ce priveşte înţelegerea modului în care societatea românească a fost ilustrată simbilic, sub raportul organizării sociale şi politice, în diverse momente ale existenţei sale.
  • Punerea în practică a primelor trei obiective va permite să se evidenţieze dinamica diverselor forme pe care le-a îmbrăcat metafora corporală de-a lungul timpului şi mai ales semnificaţiile care pot fi asociate acestor evoluții istorice. Surprinderea factorilor care au determinat diversele schimbări constituie un scop cu totul nou la nivelul cercetării româneşti, întrucât este menit să explice mecanismele mentale care au produs mutaţiile de paradigmă politică şi socială.